Association of Food Scientists & Technologists (INDIA)

CSIR - CFTRI Campus, Mysuru - 570020, Karnataka, INDIA

Past CEC Members

President, Secretary & Treasurer: Year wise

Sl.No Year President Secretary Treasurer
1 2018 Dr Prabodh S Halde Dr Aashitosh A Inamdar Dr Suresh D Sakhare
2 2017 Dr. R B N Prasad Dr. B B Borse Dr. Harish Prashanth K V
3 2016 Dr Narpinder Singh Dr B B Borse Dr D D Wadikar
4 2015 Dr Prathap Kumar Shetty H Mr S G Walde Dr D D Wadikar
5 2014 Dr S Ghonkrokta Dr G Venkateswaran Mr Suresh D Sakhare
6 2013 Dr KD Yadav Dr N Bhaskar Mr Aashitosh A Inamdar
7 2012 Dr G Vijayalakshmi Dr T Jeyarani Mr Aashitosh A Inamdar
8 2011 Dr Ratnakara R Mallya Dr V Baskaran Dr A Jayadeep
9 2010 Mr Vinod K Huria Dr KA Anu Appaiah Dr A Jayadeep
10 2009 Dr Satish Kulkarni Dr SG Prapulla Mr N Manjunath
11 2008 Mr Rajeshwar S Matche
12 2007 Dr HN Mishra
13 2006 Dr D Narasimha Rao
14 2005 Mr P Ramakrishna
15 2004 Dr A S Bawa
16 2003 Mr R Raghuramaiah
17 2002 Dr S C Basappa
18 2001 Dr S R Padwal Desai
19 2000 Dr M Mahadevaiah
20 1999 Prof G S Chauhan
21 1998 Dr S S Arya
22 1997 Dr C L Nagarsekar
23 1996 Dr Rugmini Sankaran
24 1995 Dr P Narasimham
25 1994 Dr S K Roy
26 1993 Dr A M Nanjunda Swamy
27 1992 Dr P J Dubash
28 1991 Dr V Srinivas Murthy
29 1990 Dr L V Venkatraman
30 1989 Mr N A Pandit
31 1988 Dr V H Potty
32 1987 Dr T R Sharma
33 1986 Dr A G Naik Kurade
34 1985 Mr Laljeet Singh