Association of Food Scientists & Technologists (INDIA)

CSIR - CFTRI Campus, Mysuru - 570020, Karnataka, INDIA

Past CEC Members

President, Secretary & Treasurer: Year wise

Sl.No Year President Secretary Treasurer
1 2023 Dr. N Bhaskar Dr. Suresh D Sakhare Dr. Tanaji G Kudre
2 2022 Dr. Alok Kumar Srivastava Dr. Nandini P Shetty Mr. Basavaraja Mundalamani
3 2021 Dr. Uday S Annapure Dr. Vikas Singh Chauhan Dr. Naveen Shivanna
4 2020 Dr. Bhupendar Singh Khatkar Dr. K V Harish Prashanth Dr. Naveen Shivanna
5 2019 Dr. V Baskaran Dr. D D Wadikar Er. Umapati Hirewodeyar
6 2018 Dr Prabodh S Halde Dr Aashitosh A Inamdar Dr Suresh D Sakhare
7 2017 Dr. R B N Prasad Dr. H H Pattekhan Dr. Harish Prashanth K V
8 2016 Dr Narpinder Singh Dr B B Borse Dr D D Wadikar
9 2015 Dr Prathap Kumar Shetty H Mr S G Walde Dr D D Wadikar
10 2014 Dr S Ghonkrokta Dr G Venkateswaran Mr Suresh D Sakhare
11 2013 Dr KD Yadav Dr N Bhaskar Mr Aashitosh A Inamdar
12 2012 Dr G Vijayalakshmi Dr T Jeyarani Mr Aashitosh A Inamdar
13 2011 Dr Ratnakara R Mallya Dr V Baskaran Dr A Jayadeep
14 2010 Mr Vinod K Huria Dr KA Anu Appaiah Dr A Jayadeep
15 2009 Dr Satish Kulkarni Dr SG Prapulla Mr N Manjunath
16 2008 Mr Rajeshwar S Matche
17 2007 Dr HN Mishra
18 2006 Dr D Narasimha Rao
19 2005 Mr P Ramakrishna
20 2004 Dr A S Bawa
21 2003 Mr R Raghuramaiah
22 2002 Dr S C Basappa
23 2001 Dr S R Padwal Desai
24 2000 Dr M Mahadevaiah
25 1999 Prof G S Chauhan
26 1998 Dr S S Arya
27 1997 Dr C L Nagarsekar
28 1996 Dr Rugmini Sankaran
29 1995 Dr P Narasimham
30 1994 Dr S K Roy
31 1993 Dr A M Nanjunda Swamy
32 1992 Dr P J Dubash
33 1991 Dr V Srinivas Murthy
34 1990 Dr L V Venkatraman
35 1989 Mr N A Pandit
36 1988 Dr V H Potty
37 1987 Dr T R Sharma
38 1986 Dr A G Naik Kurade
39 1985 Mr Laljeet Singh